Một số hình ảnh cho công trình lắp đặt ván sàn gỗ của Wingfor Wood Factory: