-Nguồn nhiệt : Nồi hơi nước quá nhiệt Công suất 12  tấn / giờ

-Cấp nhiệt sấy  gỗ qua giàn nhiệt và đối lưu không khí bằng quạt gió .

-Công suất sấy :  4500 m3 gỗ / tháng  độ ẩm gỗ  sấy W= 8-12% .

-Thiết bị điều khiển sấy tự động : HELIOS