– Công nghệ : Gỗ tròn => Cắt khúc => Xẻ ra ván ( dày 21, 25, 27 , 32 , 35 mm ) => Xẻ dong cạnh => Xếp  palet sấy để sấy gỗ, công suất xẻ: 10,000 m3 gỗ tròn / tháng

– Máy và thiết bị sử dụng: Cưa đĩa xẻ dọc nhiều lưỡi, cưa vòng CĐ.

Hình ảnh tại phân xưởng Wingfor